Julián García Sánchez

A verdade é que a idea da peaxe nos gustou a todos dende un principio aínda que ó comezo eu estaba perdido unha vez que se aclarou todo empezamos a medir,cortar e lixar foi onde eu más axudei. No apartado de picaxe e montaxe eu axudei no que podía porque non se me da moi ben.

O que  máis me gustou do proxecto foi o traballo en equipo e que o pasamos moi ben entre todos.O que menos me gustou e que se cambiara tanto a montaxe do proxecto porque se desmontou varias veces.

Ó final o proxecto funciona correctamente  e iso é un logro porque pensabamos que non nos iba a salir.